Rafael de Ribot Torroella

Rafael de Ribot Torroella

Votarem

La cara i la creu

L'ús de l'espai públic

Regeneració

Elecció directa

A mig camí

Avui és demà

Les regles del joc

Una aposta encertada