Rafael de Ribot Torroella

Rafael de Ribot Torroella

Res no és de franc

Encara hi ha més a perdre

Exportar talent

No hem tocat fons

El TC contra la Constitució

Despertar la consciència

Futbol primitiu

Més exigència

SOS govern