Escrutat el 99.00% (29-04-2019 06:36:47)
PSC. Barcelona (2 de 4 senadors)
 Manuel Cruz Rodríguez
Manuel Cruz Rodríguez
 
 Elia Tortolero Orejuela
Elia Tortolero Orejuela
        
PSC. Tarragona (1 de 4 senadors)
Santiago José Castellà Surribas
          
Data darrera actualització: 29-04-2019 06:36:47