Madre Teresa: No hay amor más grande

Mother Teresa: No Greater Love. 2022. EUA. 115'.
Direcció: David Naglieri
Argument: Una santa universal que va donar la seva vida als més pobres entre els pobres. Aquesta història, rodada a cinc continents, mostra els apostolats de les Miissioneres de la Caritat, així com les cartes i els documents mai vistos abans. Revela com va ser la seva manera única de servir a Crist i als abandonats que encara està viva gràcies a les seves filles, els Missioners de la Caritat.
Crítica: [ep] [ep] [ep] [eb]
Públic: [ep] [ep] [ep] [ep]