Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Hi ha esperança?

Política de proximitat

Mútua acceptació: EUA i la Xina

Ja ha passat

La tirania dels cosins

El Banc Mundial

Manhattan i Barcelona

La malaltia de la democràcia

Línies aèries