Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Un cubà a Santa Coloma

Sant Pol de Farners

Farners de Farners

Bons moments de Farners

Palomeras i Salichs

Mariones de Farners

Sant Pol polisil·làbic

Ratlles de Farners

Darina, Cora