Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

LA GALERIA

Debats de Farners

LA GALERIA

En paritat us dic...

LA GALERIA

Plens de Farners

LA GALERIA

Mahomes de Farners

LA GALERIA

Un plom de soldadets

LA GALERIA

Banderes de Farners

LA GALERIA

Pit i collons

LA GALERIA

Surt (i queda't fora!)

LA GALERIA

Tu en tens la culpa!