Xavier Serra Besalú

Xavier Serra Besalú

Partitocràcia letal

Valors viscuts, valors pensats

Una Europa de vells

Ciutadania als Instituts: com?

Docència i clientela

Deute, el nou esclavatge?

Guillem d'Ockham a Munic

Adolescents: han de fer deures a l'estiu?

Ensenyament: una primera solució