Xavier Serra Besalú

Xavier Serra Besalú

La família

Les identitats, són o es fan?

Elogi de certs polítics

Camins per a l'ensenyament

Valors, des d'Europa

I llavors, per què treballar?

Idees educatives des de York

Europa vetlla per la gent gran

Educació cívica: un joc?