Recordant la Núria de Puig

Mirador

Un perfum per a Rosa Novell

Conxita Fusellas Subirós

Mn. Ramon Ros i Torrent

Concepció Fusellas Subirós

Recordant la Lluïsa Canadell Teixidó

Àngel Burgas, persona i personatge

A en Josep Bota i Gibert

Ramon Boix i Vidal