Elena Ferran

Elena Ferran

L’APUNT

Mantenir distàncies

L’APUNT

Per la vorera dreta o del mig

L’APUNT

Fer cua per menjar

L’APUNT

Sense els mínims

L’APUNT

Neveres buides i cistells plens

L’APUNT

Amb l’habitatge no s’hi juga

L’APUNT

Sortir per no tornar-hi

L’APUNT

Netejar consciències

L’APUNT

Pobresa intermitent