La Fed esquiva la decisió

L'APUNT

Si tinguessin por, no hi invertirien

L'APUNT

Torna el pluriempleat

L'APUNT

Recuperació a pas de burro

L'APUNT

Emprenedoria de garatge

L'APUNT

La paciència

L'APUNT

Menyspreu i desafecció

L'APUNT

Els últims de la fila, també a Andorra

L'APUNT

Gran poder d'un país petit