Xavier Serra Besalú

Xavier Serra Besalú

Irresponsables?

Món global i educació

Filtres mediàtics

Enlluernats per l'emprenedoria

Superar la saturació?

Moralitat, pública?

Passius o actius?

Justos per pecadors?

I si millorem el món?