129 presidents de la Generalitat de Catalunya

1706-1707

118. Josep Grau

Un president interí en una època de guerra entre Carles III i Felip V

1704-1705

117. Francesc de Valls i Freixa

Un president que mor per les bombes aliades en el setge de Barcelona

1701

116. Josep Antoni Valls i Pandutxo

Un president interí que implora al rei que juri les Constitucions catalanes

1698-1701

115. Climent de Solanell i de Foix

Un home que mor afectat de malenconia per la successió reial

1695-1698

114. Rafael de Pinyana i Galvany

Barcelona cau en mans franceses, que s'hi estaran durant un any

1692-1695/1701-1704

113. Antoni de Planella i de Cruïlles

Un president que no acabarà el seu segon mandat per un afer de corrupció

1689-1692

112. Benet Ignasi de Salazar

L'últim president nascut fora de Catalunya fins a l'arribada de José Montilla

1686-1689

111. Antoni de Saiol i de Quarteroni

Un president que fa costat al poble i és apartat temporalment del càrrec

1683-1686

110. Baltasar de Muntaner i de Sacosta

Catalunya continua pagant el cost de la guerra i també el de la pau