Aniversaris

El eixerit de Girona

Al eixerit de Girona

24-06-2018
- Vilobí d'Onyar
- Joan Carilla Castellà
Per molts anys (pastanaga) els teus amics de Vilobì