Salt

Per Guanyem, la gestió de l’aigua està en risc

opinió

La Cervià polifònica

L’ajuntament de Salt compra un local per al veïnat

Més de 10.000 demències identificades en 15 anys

Eines a disposició dels veïns de Girona per plantejar-se l’ús de l’energia geotèrmica

Un enderroc parcial, inici de la seu de la policia de Girona

L’Ajuntament de Salt es dota de reglament per al teletreball

Nou sorteig de l’Espai Gironès de Salt

Societat

Lliçó didàctica, invitació a l’activisme