REINTRODUCCIó DE L'óS

GABRIEL LAMPREAVE
AGENT RURAL I COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT DEL LLOP

“El llop es tolera més als llocs on no ha desaparegut”