ERC. Barcelona (5 de 31 diputats)
Gabriel Rufián Romero
Gabriel Rufián Romero
 
Joan Tardà i Coma
Joan Tardà i Coma
 
Ester Capella i Farré
Ester Capella i Farré
 
Ana Maria Surra Spadea
Ana Maria Surra Spadea
 
Joan Capdevila i Esteve
Joan Capdevila i Esteve
  
ERC. Girona (2 de 6 diputats)
Teresa Jordà Roura
Teresa Jordà Roura
 
Joan Olóriz Serra
Joan Olóriz Serra
        
ERC. Lleida (1 de 4 diputats)
Xavier Eritja i Ciuró
Xavier Eritja i Ciuró
          
ERC. Tarragona (1 de 6 diputats)
Jordi Salvador i Duch
Jordi Salvador i Duch