PP. Barcelona (4 de 31 diputats)
Jorge Fernández Díaz
Jorge Fernández Díaz
 
Jorge Moragas Sánchez
Jorge Moragas Sánchez
 
Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Alicia Sánchez-Camacho Pérez
 
Dolors Montserrat Montserrat
Dolors Montserrat Montserrat
    
PP. Lleida (1 de 4 diputats)
José Ignacio Llorens Torres
José Ignacio Llorens Torres
          
PP. Tarragona (1 de 6 diputats)
Jordi Roca Mas
Jordi Roca Mas