Escrutat el 99.47% (27-06-2016 03:18:34)
PP. Mallorca (2 de 3 senadors)
Miguel Ángel Ramis Socias
 
Catalina Soler Torres
        
PP. Menorca (1 de 1 senadors)
Juana Francisca Pons Vila
          
PP. Eivissa i Formentera (1 de 1 senadors)
Santiago Marí Torres
          
Data darrera actualització: 27-06-2016 03:18:34