Species (Especie mortal)

Species. 1995. EUA. 105'.
Direcció: Roger Donaldson
Intèrprets: Ben Kingsley, Michael Madsen, Alfred Molina, Natasha Henstridge
Altres titols: Species, espècie mortal
Crítica: [ep] [ep] [eb] [eb]
Públic: [ep] [ep] [ep] [eb]