Bernat Salva

Bernat Salva

Crítica
cinema

Problemes del cinema literari

Festival de festivals

Quadern de cinema
Un catàleg en moviment i una exposició portàtil donen resposta al debat sobre quin ha de ser el lloc del cinema experimental

Cartes que es miren

Crítica
cinema

Mutacions orgàniques i rebuigs inorgànics

Quadern de cinema
El nou terror espanyol mostra una bona tècnica, però encara busca la seva identitat

Terror d'Eixample

Crítica
cinema

L'Home de Sorra

El seny i la rauxa

Quadern de cinema
Dauder i Kuchar: ens han deixat dos creadors amb distints tipus de compromís i la mateixa convicció en el poder individual per canviar el món

Dues desaparicions

Crítica
cinema

La joventut balla