Rafael de Ribot Torroella

Rafael de Ribot Torroella

Immunitat no vol dir impunitat

La sortida catalana de la crisi

Reflexió activa

Una vella disjuntiva en un nou context

Res no és de franc

Encara hi ha més a perdre

Exportar talent

No hem tocat fons

El TC contra la Constitució