Maria Rosa Gratacós Fàbregas

En record del Dr. Massanas

Recordant Joan Ribas i Feixas

Un record per a en Joan Ribas

Ens ha deixat un gran pròcer, en Joan Ribas

En memòria de Joan Ribas

A reveure, sor Leonor Casajús Rosel

Antoni Mascort Vert

A reveure, Maria Dolors