Diccionari de la llengua catalana

Paraula:  

Font: Aquest diccionari és possible gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans.